HİSSİYAT

HİSSİYAT
Duygular. Hisler.(İnsanda binlerle hissiyat var. Herbirisinin aşk gibi iki mertebesi var. Biri mecâzi, biri hakiki. Meselâ: Endişe-i istikbal hissi herkeste var; şiddetli bir surette endişe ettiği vakit bakar ki, o endişe ettiği istikbale yetişmek için elinde senet yok. Hem rızk cihetinde bir taahhüd altında ve kısa olan bir istikbal, o şiddetli endişeye değmiyor. Ondan yüzünü çevirip, kabirden sonra hakiki ve uzun ve gafiller hakkında taahhüd altına alınmamış bir istikbale teveccüh eder. Hem mala ve câha

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • HİSSİYAT-I HAFİYYE — Gizli hisler, duygular.(Ehl i imana hücum eden ehl i dalâlet, bu asır cemaat zamanı olduğu cihetle, cemiyet ve komitecilik mâyesiyle bir şahs ı manevî ve bir ruh u habis olmuş. Müslüman âlemindeki vicdan ı umumî ve kalb i küllîyi bozuyor ve… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • hissiyat — is., ç., esk., Ar. ḥissiyyāt Duygular, sezişler Üç senedir günü gününe hissiyatımı yazıyorum. Ö. Seyfettin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hissiyât — (A.) [ تﺎﻴﺴﺣ ] duygular …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • HİSSİYAT-I MÜTEVARİSE — Geçmiş ecdaddan yeni nesle intikal edip gelen hisler. (Hürmet ve hayâ hisleri gibi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HİSSİYAT-I ULVİYE — Yüksek hisler, ulvi duygular …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ERAKK-I HİSSİYAT — Duyguların en inceleri. Gizli hisler, ince duygular …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • FENAFİLİHVAN — (Fenâ fi l ihvân) Tefâni. Yani; kardeşlerin birbirinde fâni olması; kendi hissiyat ı nefsaniyesini unutup, kardeşlerinin meziyyât ve hissiyâtı ile fikren yaşaması. Samimi ihlâs üzerine müesses en yakın dostluk, en fedakâr ve en civanmert… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HİKMET-İ KUR'ANİYE — Kur an a mahsus hikmet. (Amma Hikmet i Kur âniye ise; nokta i istinadı, kuvvete bedel hakkı kabul eder. Gâyede menfaate bedel fazilet ve rızâ yı İlâhîyi kabul eder. Hayatta düstur u cidal yerine düstur u teâvünü esas tutar. Cemaatlerin… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”